Kompaniýa habarlary

  • Müşderi mähirli garşy aldy

    2021-nji ýylda, 09.14-2021 .09.15-de Iordaniýa we beýleki müşderi wekiliýetleri bäş adam bilen görmäge we görmäge geldi.Dolandyryjy Liu we degişli kompaniýanyň ýolbaşçylary ony mähirli garşy aldylar.Iki tarap işewürlik barada gepleşik geçirdi we hyzmatdaşlygyň köp ugurlaryna ýetdi.
    Koprak oka

Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň